074 605 600
srinagarind.panya@gmail.com
109 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ช่องทางติดต่ออื่น:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ (พยาบาล)

ประกาศรายชื่อ

ดาวน์โหลดที่นี้http://www.srinagarindhosp.net/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศรายชื่อ.pdf

Comments

comments

ข้ามไปยังทูลบาร์