ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ พนง.บริการ

ดาวน์โหลดที่นี้

Facebook Comments Box
about author

พุทธชาด ชมบุญ

pingchom1602@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.