ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อบรมผ่านระบบE-learning หลักสูตรICSเบื้องต้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 จังหวัดสงขลา

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกท่าน

อบรมผ่านระบบE-learningหลักสูตรICSเบื้องต้น

อย่างน้อยร้อยละ 20 ของบุคลากร

ตามคำสั่งEOC ที่เว็บไซด์ของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน หรือ คลิกที่นี่

 4,963 total views,  2 views today

Facebook Comments Box
about author

สุนีพร เพชรจันทร์

suneeporn.it@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.