074 605 600
srinagarind.panya@gmail.com
109 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ช่องทางติดต่ออื่น:

ปรับการเรียกเก็บค่าบริการ

ด้วยรพ.ศรีนครินทร์ฯ มีการปรับการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่สามารถนำไปเบิกกับทางราชการ ตามระเบียบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้
๑.อัตราค่าบริการการนวดแผนไทย สิทธิประกันสังคม กรณีนวดเพื่อสุขภาพ ๒๐๐บาท/ครั้ง
๒.ค่าธรรมเนียมนอกเวลาราชการ กรณีทำแผล ฉีดยา (๑๖.๓๐-๐๘.๓๐น.ของทุกวัน) ๕๐บาท/ครั้ง ทุกสิทธิ์
โดยเริ่มตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


 9,575 total views,  2 views today

Comments

comments

ข้ามไปยังทูลบาร์