หนังสั้นที่ได้รับรางวัลมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2562

 

รางวัลหนังสั้นชนะเลิศ ระดับ โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป

 

 

รางวัลหนังสั้นชนะเลิศ ระดับ โรงพยาบาลชุมชน

 

 

รางวัลหนังสั้นชนะเลิศ ระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

 

รางวัลหนังสั้นชนะเลิศ ระดับ สาธารณสุขอำเภอ

 

Facebook Comments Box
about author

สุนีพร เพชรจันทร์

suneeporn.it@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.