เอกสารหน่วยงานภายในโรงพยาบาล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-งานพัสดุ

-งานการเงินและบัญชี

-งานซ่อมบำรุง

-งานยานพาหนะ

-งานรักษาความปลอดภัยและสวนสนาม

องค์กรแพทย์

กลุ่มการพยาบาล

-ห้องฉุกเฉิน

งานเทคนิคการแพทย์

งานรังสีการแพทย์

งานประกันสุขภาพ

Facebook Comments Box