074 605 600
srinagarind.panya@gmail.com
109 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ช่องทางติดต่ออื่น:

เอกสารหน่วยงานภายในโรงพยาบาล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-งานพัสดุ

-งานการเงินและบัญชี

-งานซ่อมบำรุง

-งานยานพาหนะ

-งานรักษาความปลอดภัยและสวนสนาม

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

งานทันตกรรม

องค์กรแพทย์

กลุ่มการพยาบาล

-งานผู้ป่วยนอก

-งานผู้ป่วยใน

-ห้องฉุกเฉิน

งานเทคนิคการแพทย์

งานรังสีการแพทย์

งานกายภาพบำบัด

งานแพทย์แผนไทย

งานประกันสุขภาพ

 1,844 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์