074 605 600
srinagarind.panya@gmail.com
109 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ช่องทางติดต่ออื่น:

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3.1 หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือขายสารสนเทศของกลมบัญชีกลาง

ภาพถ่ายการปิดประกาศ

 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงระบบ(ต่ำกว่า5000บาท)

 1,523 total views,  5 views today

Comments

comments

ข้ามไปยังทูลบาร์