ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา