รูปภาพ

 

ประกาศ เปิดใช้งานเว็บไซต์ รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) อย่างเป็นทางการ

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม จากทาง รพ.ได้ทั้งทาง

เว็บไซต์http://www.srinagarindhosp.net

และ https://www.facebook.com/srinagarind.panyanandha/