แพทย์หญิง วสี หวานแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ)

ข้อมูลสาธารณสุข

การป้องกันโควิท19ฃ
DSC_6571
แบนเนอร์
ทอดผ้าป่าWeb-01

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ร่วมด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปัญญานันทภิกขุและเครือข่าย ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด ณ ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รพ.ศรีนครินทร์ฯจัด พิธีทำบุญอาจาริยบูชา ๑๑๒ ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ พระธรรมวิมล โมลี ท่านเจ้าคุณรุ่น และผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน