แพทย์หญิงวสี หวานแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ)

เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (4)
เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (1)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ร่วมด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปัญญานันทภิกขุและเครือข่าย ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด ณ ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รพ.ศรีนครินทร์ฯจัด พิธีทำบุญอาจาริยบูชา ๑๑๒ ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ พระธรรมวิมล โมลี ท่านเจ้าคุณรุ่น และผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ทุกท่าน